Energirådgivning i coronatider

Hur fungerar det med energirådgivningen nu i coronatider? Många frågor gäller solceller just nu. Vi svarar i första hand på frågor och ger råd via telefon och mail. Om vi går ut på besök försöker vi göra så mycket som möjligt av rådgivningen utomhus, naturligtvis med en distansering.

Det går att göra mycket på distans, vi börjar gärna alla företagsrådgivningar med att titta på statistik för elanvändning och hitta avvikande timvärden.

Vi får många frågor om solceller och hur det fungerar. Solceller har blivit väldigt populärt och det är ju ett smart sätt att tillverka egen el. Ekonomin för solel har blivit bättre och bättre men det finns fallgropar som man bör ta reda på innan man installerar.

Vi får också fler frågor kring elfordon och laddning. För tunga fordon kommer det inom kort att finnas ett investeringsstöd att söka på 20 procent till inköp av lastbilar och arbetsmaskiner med förnybara drivmedel.

Klimatklivet är ett annat stöd som öppnar för ansökan mellan 21-30 september.

Vill du veta mer, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för opartisk och kostnadsfri energirådgivning. Du kan ringa kommunens kundcenter, 0525-180 00, eller ringa/maila direkt till oss.

Roger Stenström 0522-69 73 19

Pål Kindblom 0525-180 97

Jenny Olsson 0522-69 73 42

Eva Ginstrup, energicoach företag 0522-69 63 54

eller skicka din fråga till energiradgivning@uddevalla.se