Dubbelt så stor långtidsparkering i Grebbestad

Tanums kommun håller nu på att utöka befintlig långtidsparkering i Grebbestad. Det är parkeringen på Repslagargatan i Grebbestad vid återvinningen, som byggs ut till mer än den dubbla ytan.

Arbetet kommer att vara klart inför sommaren 2020. Ytan kommer att vara grusad under de första åren.

För att ta hand om regnvatten på den stora, öppna parkeringen byggs ett fördröjningsmagasin för dagvatten på 55 kubikmeter.

Entreprenör är SH Schakt.