Dags för årets kalkning av sjöar och våtmarker

Helikopter som kalkar våtmarksområde

Nu är det dags för kalkning av sjöar och våtmarker i kommunen. Helikopterkalkning av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker börjar den 2 augusti. Båtkalkning av sjöar kommer starta den 17 augusti.

I samband med kalkningen kan det bli kortvariga trafikstörningar på platserna där helikoptern/båten förses med kalk. Om du är djurägare bör du se till djur som kan störas av helikoptern.

Kalkningen görs för att motverka försurning av sjöar och vattendrag. Mer information om kalkningen och vilka vattendrag/sjöar som kalkas hittar du här.

Kontakta gärna miljö- och byggnadsförvaltningen om du har frågor om vilka områden som berörs, 0525-180 00.