Beslut om möjlighet till klasstängning för grundskola och gymnasieskola; nya tillfälliga rekommendationer

Exempelbild

Smittskydd Västra Götaland har beslutat om nya tillfälliga rekommendationer om klasstängning för grundskola och gymnasieskola. Detta på grund av den stora smittspridningen som pågår i samhället och att många har bekräftats med covid-19 eller är frånvarande med covidliknande symptom.

Smittskydd Västra Götaland har beslutat att en klass inom grundskola och gymnasieskola kan stängas vid dessa tillfällen:

  • Ett PCR-verifierat/positivt fall av covid-19 på elev som varit i klassen sista veckan/sju dagarna och som också var i klassen i smittsamt skede, samt minst 30 procents frånvaro/sjukfrånvaro där de flesta elever har covidliknande symptom.
  • Ett antigenpositivt fall (självtest) i klassen sista veckan/sju dagarna och som dessutom varit i klassen i smittsamt skede, samt minst 30 procents sjuklighet/frånvaro, där de flesta har covidliknande symptom.
  • Hög sjukfrånvaro, över 50 procent, där de flesta har covidliknande symptom, men ännu otillräckliga provsvar (inget PCR- eller antigenpositivt fall).

Vårdnadshavare med arbete inom samhällsviktiga verksamheter erbjuds barnomsorg på fritidshem för de elever i F-6 vars klass stängs.

Alla vårdnadshavare till elever i grundskola och gymnasieskola har fått information via Unikum.

Krisledningsnämnden i Tanums kommun beslutade den 20 januari 2022 att skolans rektor kan besluta om en kortvarig stängning av klassen (högst fem dagar inklusive helgdagar enligt Smittskydd) vid dessa tre tillfällen.

Dessa tillfälliga rekommendationer förväntas gälla de närmaste tre-fyra veckorna, men kan komma att förlängas.

Återgång efter sjukdom (luftvägsinfektion) för elever i skola

Från den 19 januari 2022 gäller de regler som Smittskydd Västra Götaland har beslutat om, reglerna för återgång efter sjukdom hittar du via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..