Asfaltering av gång- och cykelled i Gerlesborg

Skanska kommer på uppdrag av Tanums kommun asfaltera gång- och cykelleden i Gerlesborg. Förarbete startar vecka 47 och asfaltering sker vecka 48. Under denna period hänvisar vi alla nyttjare av gång- och cykelleden till vanliga bilvägen när arbete pågår.

Orsaken till hänvisningen är att det arbete som ska utföras inte går att göra om allmänheten befinner sig på gång- och cykelleden.

Sträckan som berörs är markerad med blågrönt streck på kartan.

Skanska sätter upp skyltar på plats under vecka 46 med information om kommande arbete.

Belysning kommer att sättas upp under februari/mars 2022.

Glöm inte att använda reflex i mörkret.
Tack för visad hänsyn och förståelse!