Påminnelse: Är du intresserad av seniorboende?

Vi är intresserade av att ta del av dina tankar och åsikter om seniorboende. Fram till den 9 juni kan du som är 65 år och äldre tycka till i vår enkät.

Seniorboenden är vanliga bostäder som riktar sig särskilt till personer över en viss ålder. Boendet passar för äldre som vill bo bekvämt och ha personer i sin egen ålder som grannar.

Omsorgsförvaltningen undersöker intresset för seniorboende i kommunen på uppdrag av omsorgsnämnden.

Här kan du svara på enkäten.