Annika Wennerblom tillförordnad kommundirektör

Exempelbild

Vid årsskiftet gick Ulf Ericsson i pension och den 1 mars tillträder Karin Martinsson som kommundirektör för Tanums kommun, men under januari och februari tjänstgör Annika Wennerblom som tillförordnad kommundirektör.

- Jag kommer att inrikta mig på att se till att pågående processer och årshjul fortgår, att nödvändiga beslutsunderlag kommer fram till kommunstyrelsen och, vid behov, vara ett stöd för förvaltningschefer och stabsfunktioner.Det känns stimulerande att återigen få använda mina kunskaper och erfarenheter och få samarbeta med alla i Tanums kommun! Säger Annika Wennerblom, tf kommundirektör.

Annika har fram till sin pension år 2017 arbetat som kommundirektör i Trollhättan och efter det som tillförordnad kommunchef i Melleruds kommun under våren och sommaren år 2020.