Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

  • - Ulf Ericsson, kommunchef

    Bokslut 2019


    2019 års resultat uppgår till 4,1 mkr. Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000.Resultatet är sämre än förra året och 5,6 mkr sämre än den kompletteringsbudget som kommunfullmäktige fastställt.Investeringarna under 2019 uppgick till 200 mkr.
    Lämna kommentarer