Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Positivt bokslut


  Resultatet i bokslutet för 2018 uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året.Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktige...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums kommun ger dig möjlighet att bli Sommarföretagare via UngDrive


  Tanums kommun erbjuder de som går första och andra året i gymnasiet ett alternativt feriearbete.Projektet vänder sig till de som har en idé som testas i ett eget företagande, själv eller tillsammans med andra eller är nyfiken på vad det innebär att starta ett företag.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Viktigt med polisnärvaro i Tanum


  Med anledning av polisens bemanningsplanering har Tanums kommun tillskrivet polismyndigheten och påpekat vikten av att det finns en tydlig polisiär närvaro i Tanums kommun.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanum behåller tronen som länets mest företagsamma kommun


  Tanum är återigen Västra Götalands mest företagsamma kommun, enligt Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsamheten”. Ända sedan 2002 har Tanum toppat undersökningen.
  Lämna kommentarer