Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Upphandling av lokalproducerade livsmedel


  Tanums kommun har nyligen avslutat den stora livsmedelsupphandlingen gemensamt med flera andra kommuner och tecknat avtal med Menigo.Det som är nytt är att vi har skapat möjligheter för att teckna lokala avtal, för lokalt producerade livsmedel, i stor eller liten skala.Tanums kommun bjuder nu in dig som är intresserad av att teckna avtal med kommunen och börja leverera livsmedel.Välkommen den 18 m...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums befolkning fortsätter att öka


  Den 31 december 2018 uppgick Tanums befolkning till 12 873 personer, en ökning med 110 personer under året.Ökningen beror på att inflyttningen har varit större än utflyttningen. Under 2018 har 684 personer flyttat till kommunen medan 553 flyttat ut.Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre personer än vad som avlider. 111 barn har fötts har under 2018.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums kommun deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet


  Tanums kommun kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat. Tanum är en av sju kommuner som bjudits in att delta i utvecklingsprogrammet under 2019.
  Lämna kommentarer