Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Förbättringar i kollektivtrafiken


  Regionfullmäktige beslutade igår att införa en ny zonstruktur för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Dagens 70 zoner slås ihop till 3. Man siktar på att genomföra förändringen hösten 2020.För Tanums del är det en klar förbättring. Förutom att det blir enklare att resa i kollektivtrafiken blir det också billigare, framförallt om man reser inom vår zon.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Nytt naturreservat i Tanum


  Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att bilda ett nytt naturreservat i Tanum kommun, naturreservatet Underslös.Syftet med naturreservatet är att:
  • bevara och utveckla opåverkad barrskog och ekkrattskog som inte varit föremål för något skogsbruk,
  • bevara och utveckla triviallövskog med ädellövinslag, lövblandad barrskog och ädellövskog,
  • bevara rödlistade arter och signalarter inom grupperna sva...

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Stark konjunktur men brist på arbetskraft i Västra Götaland


  Västra Götalandsregionens konjunkturrapport visar att konjunkturläget är gott, men det har skett en viss inbromsning sedan i våras. Det råder inte längre högkonjunktur även om flertalet branscher upplever att läget fortfarande är gynnsamt.Många företag anger att de har svårt att få tag i arbetskraft med rätt kvalifikationer.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Näringslivsgala


  Nu planerar vi för fullt inför Näringslivsgalan den 16 december och är så glada att ni är så många som redan anmält er! I skrivande stund har vi 300 anmälda.På näringslivsgalan kommer priser till företag att delas ut. Här kan du se vilka som är nominerade.

  Lämna kommentarer