Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums kommuns miljöpris


  Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att Tanums kommuns miljöpris 2017 tilldelas Tanums biodlarförening för deras arbete med att hålla kurser i biodling, ordna studiebesök, odla fram bidrottningar och på olika sätt säkerställa att det kommer att finnas pollinerande bin även i framtiden.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Medborgarundersökningens resultat


  Under hösten 2017 har SCB på Tanums kommuns uppdrag gjort en medborgarundersökning i vilken Tanums kommuns invånare har möjlighet ge betyg på Tanums kommun som boendeort och om den kommunala verksamheten.Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 55 vilket är det högsta betyget sedan vi började göra mätningarna år 2007.Jämfört med övriga kommuner är tanu...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Turistpriset 2017 tilldelas TanumStrand


  Tanums kommuns Turistpris syftar till att uppmärksamma insatser som bidragit till att utveckla besöksnäringen i Tanums kommun samt insatser för att sätta Tanum som turistkommunen "på kartan", nationellt eller internationellt. Pristagaren utses av kommunstyrelsen i samråd med Tanum Turist.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Fler tanumsbor


  Tanums invånarantal fortsätter att öka. Den 1 november var invånarantalet 12 738, en ökning med nästan 100 personer sedan årsskiftet.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Trafikverkets arkitekturpris tilldelas E6, sträckan Pålen-Tanumshede


  Årets vinnare av Trafikverkets arkitekturpris är den åtta kilometer lång sträckan Pålen-Tanumshede som går mitt i Unescos världsarv Tanums hällristningar.Anna Lindell, ordförande i arkitekturpriset jury och strateg på Trafikverket säger: -Att utforma väg i ett världsarv är en verkligt utmanande uppgift! De ansvariga för projektet har visat mod, kunskap och ödmjukhet inför den uppgiften.Utmärkelsen...
  Lämna kommentarer