Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Kommunfullmäktige har fastställt budgeten för 2018


  Kommunfullmäktige fastställde vid sitt sammanträden den 27 november budgeten för 2018.Budgeten redovisar ett överskott på 14,1 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att Tanums kommun lever upp både till balanskravet och de ekonomiska målen som fastställts av kommunfullmäktige. Ett bra resultat krävs för att kunna finansiera de investeringar som är nödvändiga för en fortsatt positiv utveckling av...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Bidrag för ökat bostadsbyggande


  Boverket delar på uppdrag av regeringen ut ett statsbidrag till kommuner för att öka bostadsbyggandet. Tanum är en av de kommuner som beviljats bidrag.Tanum får drygt fem miljoner kronor, vilket baseras på de 244 bostäder som fått startbesked.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Fin utmärkelse till Kommuninvest


  Vid en ceremoni den 14 november i Bonn mottog Kommuninvest FN:s "Momentum for Change Climate Solutions Award" för den gröna finansieringsmodellen som Kommuninvest tillhandahåller för sina medlemmar.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  tanum.se håller hög kvalitet


  Sveriges kommuner och landsting gör årligen en undersökning av innehåll och kvaliteten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. I 2017 års undersökning hamnar Tanum 29 av cirka 240.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums invånarantal fortsätter att öka


  Den 30 september bodde 12 721 personer i Tanums kommun. En ökning med 115 personer sedan årsskiftet.
  Lämna kommentarer