Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Många nya företag i Tanum


  På fem år, mellan 2011-2015, har antalet företag i Tanum ökat med 13 procent enligt statistik från Bolagsverket. Det placerar Tanum på sjunde plats i Västra Götalands län när det gäller nyföretagande.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Stark besöksnäring gynnar kommuner


  Besöksnäringen växer i Sverige och bidrar starkt till en positiv samhällsutveckling i hela landet. För att denna utveckling ska
  fortsätta behöver det offentliga möta upp, såväl lokalt, regionalt och nationellt.
  Besöksnäringens andel av export och sysselsatta har ökat och enligt Tillväxtverkets siffror sysselsätter näringen nu över 165 000 årsarbeten. I många delar av landet är besöksnäringen den abs...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Vitlycke museum får Tanums turistpris


  Vitlycke museum tilldelas 2016 års turistpris. I motiveringen står bland annat att Vitlycke "har genom att berätta och kommunicera kring bronsåldern och världsarv ökat kunskapen och intresset för den tidsepoken, landskapet och hällristningarna”.Vitlycke museum har genom sitt arbete lockat många att besöka Tanums världsarv.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Förskolan i topp i nöjdhetsmätning


  Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner, landsting och regioner.Mätningen visar att det finns en fortsatt stor nöjdhet med den kommunala servicen (67,6 av 100). Invånarna är nöjda eller mycket nöjda med 13 av de 17 verksamhetsområden som har undersökts.Högst betyg får vatten och avlopp tätt följt av förskola. Sjukvård samt sopor och avfall ...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Fler Tanumsbor


  Tanums invånarantal fortsätter att öka. Per den 1 november uppgick invånarantalet till 12 574, en ökning med 119 personer sedan årsskiftet.

  Lämna kommentarer