Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanumshede centrum


  På fasaden till Hedemyrs varuhus finns nu Tanumshede första offentliga konstverk, ”Det rullar på” som gjorts av Cludia Theel.Konstverket är del av det arbete som sker för att utveckla
  Tanumshede centrum. Ett arbete att förbättra miljön i parken utanför Hedemyrs varuhus pågår.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Företagarna mer nöjda


  Tanum har en förbättring av företagsklimatet på flera områden. Omdömet är högre bland annat för kommunens service, dialog med företag samt tillämpning av lagar och regler. När det gäller information till företag ligger man över rikssnittet. Företagen bedömer även att tillgång till kompetens, vägnät och tele- och IT-nät förbättrats.I årets mätning av företagsklimat som gjorts Svenskt Näringsliv gör...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums VA-avgifter är högst i landet


  Kommunernas avgiftshöjningar för vatten och avlopp i flerbostadshus är i år i genomsnitt två och en halv procent, enligt en rapport från Nils Holgersson-gruppen där bland andra HSB, Riksbyggen och Hyresgästföreningen ingår.Högst VA-taxor har Tanum, Tjörn och Norrtälje. Lägst har Solna, Stockholm och Huddinge.En förklaring till de stora prisskillnaderna är dock att glesbygdskommuner ofta har längre...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Många startar nya företag


  Det startas varje år många nya företag i Tanum. Tanum
  tillhör tillsammans med bland Orust de kommuner i länet där det under startats flest företag i förhållande till kommunens folkmängd.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Stark konjunktur i Västsverige


  Konjunkturen i Västsverige är stark, Konjunkturen i
  Västsverige är bättre i Västsverige än i de två övriga storstadsregionerna.

  Lämna kommentarer