Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

  • - Ulf Ericsson, kommunchef

    Strandskydd


    Regeringen har den 9 juni upphävt länsstyrelsen beslut om utvidgat strandskydd i Tanums kommun.Anledningen till regeringens beslut är att länsstyrelsen har hanterat generellt strandskydd med stöd av paragrafen för utvidgning av strandskydd.Regeringens beslut innebär inte att man har tagit någon ställning till frågan i sak utan beslutet har fallit på formella grunder.Regeringen återförvisar därför ...
    Lämna kommentarer