Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Hinder för bostadsbyggande måste tas bort


  Det är allvarlig bostadsbrist och statens hantering av riksintressen försvårar nybyggnation där många vill bo. Regeringen måste gå till handling och röja undan onödiga regler, hinder och restriktioner som hinder byggnation av nya bostäder. Förra året försenades byggstarten av nästan 15 000 bostäder i 54 tillväxtkommuner eftersom planarbeten låg still i väntan på länsstyrelsens bedömning av hur rik...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Företagsklimatet viktigt för kommunens utveckling


  Ett gott företagsklimat är centralt för varje kommuns tillväxt
  och utveckling. Ett av Tanums kommuns prioriterade mål är att utveckla servicen till företag och kommuninnevånare. Svenskt Näringsliv har presenterat en studie som visar att en av tre företagare drar sig för att kritisera hemkommunen av oro för att det ska påverka deras verksamhet negativt. Bara att det finns en tvekan att kritisera är ...

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Orienterings-VM


  Måndag 13 juni möttes företagare och andra intressenter från Strömstad och Tanum på Sportshopen för en sista avstämning, en ”Sista kontroll”, inför VM i orientering 20-28 augusti.Representanter från Svenska landslaget och japanska landslaget var med vid mötet.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Ren och attraktiv kust


  Varje år dumpas 220 000 kubikmeter skräp i Nordsjön. 8 000 kubikmeter sköljer upp på Bohusläns stränder, en kubik per timme dygnet runt, året runt.Bohuskusten är extra utsatt för skräp från havet och kommunerna saknar resurser att hålla kusten ren, sedan 1 januari 2008 finns inget statligt stöd till städinsatser.I projektet ren och attraktiv kust arbetar bland annat
  kustkommunerna i Bohuslän för at...

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Företagare nöjdare med kommunens service


  Undersökningen Insikt 2016 visar att Tanums kommun har klättrat från NKI 58 (år 2014) till ett NKI på 64. NKI är Nöjd-kund-index och undersökningen gäller myndighetsärenden som företagarna hade hos kommunen under 2015.
  Lämna kommentarer