Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

  • - Ulf Ericsson, kommunchef

    Ökad befolkning


    Befolkningen i Tanum uppgår per den 31 december 2015 till 12 455 personer, vilket är en ökning med 109 personer jämfört med föregående årsskifte. Det är tredje året i följd som kommunens invånarantal ökar.

    Lämna kommentarer