Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Budget 2016 fastställd


  Kommunfullmäktige har nu fastställt budgeten för 2016.
  Budgeten bygger på att skattesatsen hålls oförändrad 21,56 och ett resultat på sex mkr.
  Investeringsbudgeten omfattar investeringar på 130 mkr varav cirka 65 mkr är investeringar inom va-verksamheten.Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebar ingen ändring
  jämfört med kommunstyrelsens förslag.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Turistpriset


  Susanne Maxvall och Peter Holmstedt på Stora Hotellet i
  Fjällbacka har tilldelats Tanums kommuns turistpris för 2015.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Avtal med Tanum Turist


  Tanums kommun och Tanum Turist har träffat avtal att
  Tanums Turist ska sköta den operativa turismverksamheten för Tanums kommuns räkning den kommande fyraårsperioden. Kommunen och Tanum Turist ska enligt avtalet tillsammans arbeta för att utveckla besöksnäringen i Tanums kommun. I Tanums Turists uppdrag ligger bland annat att sköta marknadsföring, arbeta för säsongsförlängning bland att genom att s...

  2 kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Kvälls- och helgjour i Tanum


  Västra Götalandsregionens primärvårdsstyrelse har beslutat att lägga en kvälls- och helgjour på Närhälsans vårdcentral i Tanumshede. Verksamheten som beräknas starta under våren 2016 kommer att innebära service
  för tanumsborna.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Företagsfrukost och företagsbesök


  Onsdagen den 11 november anordnade kommunen en välbesökt frukostträff för företagare och kommunala tjänstemän och politiker. Total 50 personer vid frukostmötet som anordnades på Grebys restaurang i Grebbestad.Under dagen besökte tjänstemän och förtroendevalda ett 30-tal företag för att diskutera aktuella frågor.
  Lämna kommentarer