Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Nordbloms Trycksaker AB årets företagare


  Logotype för Nordbloms Trycksaker AB Organisationen företagarna har utsett Nordbloms Trycksaker AB i Hamburgsund till årets företagare i Tanums kommun. I motiveringen till priset anges att "Genom sin breda kompetens och flexibla arbetssätt har Jan och Marcus fått en trogen och nöjd kundkrets."
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Äntligen är motorvägen genom Bohuslän klar


  Nya motorvägen E6 blir motorväg hela sträckan från Köpenhamn till Oslo via Göteborg. Måndagen den 6 juli 2015 invigs den sju kilometer långa etappen genom Världsarvet i Tanum. Byggandet startade 1955 i Göteborg och nu är hela sträckan klar.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Delårsbokslut


  Sedlar Resultatet för perioden januari-april uppgår till 14,7 mkr, vilket är en förbättring jämfört med samma period 2014 med 4,1 mkr.  Bokslutsprognosen på 8,2 mkr, exklusive reavinster innebär att kommunen klarar balanskravet.Av den totala investeringsvolymen på 25,1 mkr svarade investeringar i VA-området för 13, 9 mkr, fastigheter 4,6 mkr samt investeringar i exploateringsverksamhet 5,3 mkr.
  Lämna kommentarer