Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson

  Satsning mot ungdomsarbetslöshet


  Delegationen unga till arbete, logotype Tanums kommun är en av 270 kommuner som har undertecknat avsiktsförklaringar tillsammans med Arbetsförmedlingen om att gemensamt minska ungdomsarbetslösheten.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Konsertsommar


  Konsert Sommaren 2015 blir en riktig konsertsommar i Tanum.Taubespelen och Tomas Ledin på TanumStrand, musikkvällar på Falkeröd i Grebbestad och på Väderöarna, Favvofestivalen, Haaks på Bônn, Robert Wells méd flera. Det är bara några av alla konserter i Tanum sommaren 2015.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Medborgarundersökning


  Tjej med mikrofon Tanums kommun genomför medborgarundersökningar vartannat år. Undersökningarna är viktiga för kommunen, både som ett betyg på den kommunala verksamheten och som ett underlag att förbättra verksamheten. I årets undersökning ger Tanumsborna bra betyg på kärnverksamheterna förskola, grundskola, äldreomsorg och stöd till utsatta. Även räddningstjänst, va-verksamheten, renhållning och kommunens informat...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Ostindiefararen på besök i Grebbestad


  Ostindiefararen Den 11 juni kommer Ostindiefararen Götheborg till Grebbestad. Skeppet kommer att ligga i Grebbestad i fyra dagar.Det är andra gången Ostindiefararen besöker Grebbestad, förra gången 2007 var intresset stort att besöka skeppet. Arrangemanget i år är ett samarbete mellan Tanums kommun, Företagarna, Tanum Turist, Tanums Hamnar AB och Gästhamnsbolaget.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Stark konjunktur för småföretagen i Fyrbodal


  Pekar uppåt Småföretagskonjunkturen i Västra Götaland och Fyrbodal är bland de starkaste i hela landet enligt Företagarbarometern. Det gynnsamma valutaläget för exportföretagen, en stark turistsäsong och Ikea-etableringen tror Företagarna har bidragit till det gynnsamma läget i norra Bohuslän och Fyrbodal.
  Lämna kommentarer