Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Invigning av kundcenter


  Invigning av kundcenter Onsdagens den 25 februari invigdes kommunens nya kundcenter.Kundcentrat är satsning på att förbättra service och tillgänglighet för kommuninvånare, företagare och andra målgrupper.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Överskott för femtonde året i rad


  Sedlar Tanums kommun har redovisat positiva resultat varje år sedan år 2000. Resultatet i 2014 års bokslut uppgår till 9,1 mkr vilket är i nivå med 2013 års resultat.Investeringarna uppgår till 97,9 mkr varav 40,7 mkr avser VA-anläggningar.Investeringsverksamheten har inte fullt ut kunnat finansieras med egna medel utan en nyupplåning fem mkr har varit nödvändig. Låneskulden uppgår därmed till 370 mkr.So...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Ökad befolkning


  Folksamling Befolkningen i Tanums kommun uppgick vid årsskiftet till 12 346 personer. Det är en ökning med 43 personer jämfört med föregående årsskifte. Ökningen utgörs av ett positivt flyttnetto med +74 personer. Födelsenettot uppgår till -31 personer.
  Lämna kommentarer