Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Lyft för företagsklimatet i Sveriges kommuner


  Företagsfrukost Företagen bedömer att kommunernas insatser för att främja företagsklimatet har blivit bättre. Det visar en ny mätning av kundnöjdheten bland kommunernas och landstingens verksamheter. Det är viktigt för att kommunerna ska kunna behålla och locka till sig företag så kommunen kan växa.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Vindkraft


  Vindkraftverk Tanums kommun uppför tillsammans med Tanums Bostäder AB och Rambo AB ett eget vindkraftverk.Verket uppförs på den kommunala återvinningscentralen Tyft och kommer att tas i drift i början på 2015. Vindkraftverket, som levereras av Vestas, har en totalhöjd på 150 meter, tornhöjden är 94 meter och rotordiameter är 112 meter (tre vingblad). Hela Rambos och Tanums Bostäders och en stor del av kommunens...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Ombyggnad för kundcenter


  Ombyggnaden i kommunhuset För att förbättra information, tillgänglighet, service med mera kommer vi att införa ett kundcenter i januari 2015.Kundcentrat kommer att vara beläget i kommunhusets huvudentré.För att öka tillgängligheten i lokalen sker för närvarande en ombyggnad av receptionen.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Invånarna nöjda med kommunernas tjänster


  Hamburgsunds förskola Svenskt Kvalitetsindex släppte nyligen sin årliga mätning av hur nöjda invånarna är med välfärdstjänsterna som de haft kontakt med. Kommunernas och landstingens resultat är fortsatt goda. Högst betyg får förskola, vatten och avlopp, sopor och avfall samt gymnasieskola. Alla dessa verksamheter får över 70 i betyg på en 100-gradig skala, sjukvården ligger strax därunder. Snittbetyget för kommunerna ...
  Lämna kommentarer