Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Budget 2015


  Pengar På måndagskvällen antog kommunfullmäktige budgeten för 2015. Budgeten, som baseras på att kommunalskatten hålls oförändrad och att resultatet uppgår till 15 mkr, innehåller stora satsningar på skola och omsorg. Investeringsbudgeten omfattar investeringar på cirka 90 mkr varav 60 mkr avser investeringar i va-verksamheten. För att finansiera investeringsverksamheten sker dels en höjning av va-taxan ...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanum Shoppingcenter


  Clas-Åke Sörkvist klipper bandet. Lördagen den 15 november invigdes Tanums shoppingcenter. Centret har ett stort utbud av butiker inom bland annat mode och interiör. Extra fokus har lagts på att centret ska ha ett stort och varierat utbud av restauranger och caféer. Shoppingcentrat innebär att det skapas cirka 300 nya arbetstillfällen i Tanum.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Småföretagen viktiga för Tanum


  Bild av nyhetsbrevet till företagarna Det finns fler är 2 200 företag i Tanum, de flesta av företagen har mindre än fem anställda. De många små företagen är en av styrkorna i Tanums näringsliv. Några av dessa småföretag kommer att växa och få fler anställda.Företagen finns inom många olika branscher, inte minst inom besöksnäring och handel.Mer information om och för näringslivet i Tanum.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Brottsförebyggande arbete


  Poliser Generellt sett är brottsligheten i Tanum låg.Genom samverkan mellan kommunen och polisen sker ett lokalt arbete för att öka trygghet och minska brottsligheten. Polisen och kommunen har gemensamt tagit fram en handlingsplan för det brottsförebyggande arbetet i Tanum.Läs mer om Brottsförebyggande rådet.

  Lämna kommentarer