Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Regeringens budgetproposition


  Pengar I budgeten finns flera satsningar på välfärdssektorn. Många av satsningarna är detaljstyrande och bygger på kommunal medfinansiering.Det görs satsningar på välfärden, men dessvärre sker inte någon uppräkning av de generella statsbidragen. Merparten av satsningarna är riktade vilket innebär en ökad detaljstyrning från staten och riskerar mer administration i kommunerna.Positivt är den satsning på k...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Förbättrad information till företagen på kommunens webbplats


  Startsidan på tanum.se En nyligen genomförd undersökning visar att Tanums kommun blivit bättre på att presentera information som efterfrågas av företagare på sina webbplatser.Webbplatsen ska vara ett naturligt komplement till all övrig företagarservice.

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Näringslivsdag


  Företagarfrukost Onsdagen den 22 oktober genomförde kommunen en näringsdag. Dagen startade med näringslivsfrukost på lastbilscentralen i Tanumshede där ett 30-tal företrädare för företag i Tanum mött upp. På eftermiddagen genomförde politiker och tjänstemän cirka 50 företagsbesök. Besöken hos olika företag är ett bra sätt fånga synpunkter från företagen samtidigt som kommunens kunskaper om företagen och företagens...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums hemsida får bra betyg


  Startsidan på webben Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för sjätte året gjort en granskning av samtliga kommuners webbplatser. Tanums webbplats (tanum.se) får ett bra betyg i undersökningen visar resultatet, som offentliggjordes den 20 oktober.Genomsnittet för alla kommuner i landet är 78 procent. Tanums resultat på 87 procent hamnar strax utanför 20-i-topp av landets 290 kommuner.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Budget 2015


  Pengar, sedlar Budgeten redovisar ett överskott på 15,0 mkr. Resultatet exklusive realisationsvinster på 3,0 mkr, uppgår till 12,0 mkr. Det budgeterade resultatet innebär att kommunen uppnår sitt ekonomiska mål. Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 21,56 kronor. Kommunalskatten har varit oförändrad sedan 2004.Barn- och utbildningsnämndens budget utökas med 2,0 mkr utöv...
  Lämna kommentarer