Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Världens vackraste skärgård


  Skräpig strand Tanums kommun stödjer det ideella initiativet för en vacker skärgård i Fjällbacka. Hjälp oss att göra kusten mer attraktiv genom att hjälpa till att städa stränder på Stora Fadderdagen.Ställ upp på Stora Fadderdagen 16 juli klockan 10.00. Kombinera nöje med nytta så hjälps vi åt att ta hand om det ilandflutna strandskräpet.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Rambos årsstämma


  Rambos logotype Rambo AB, som ägs av Lysekils, Sotenäs, Munkedals och Tanums kommuner, höll årsstämma på Smögen den 17 maj. Rambos resultat efter skatt och bokslutsdispositioner uppgick till 553 tkr. Vid stämman valdes Ralph Olofsson, Lysekil, till ordförande efter Evert Karlsson som avsagt sig omval.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Bra start på turistsäsongen


  Ostron Det vackra försommarvädret och flera härliga långhelger har bidragit till en stark och välbesökt försäsong. Flera evenemang som genomförts under våren och försommaren har bidragit till att öka antalet besökare i norra Bohuslän och Tanum. Nordiska Mästarskapen i ostronöppning i Grebbestad, Nordea Tour i golf i Fjällbacka, Kräftans dag i Fjällbacka, Granitrock i Grebbestad och Diggilos konsert på Ta...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Bokslutsprognos pekar mot ett överskott på 20 mkr


  Mynt och sedlar Resultatet för årets fyra första månader är tio mkr. Nämnderna redovisar sammantaget på ett underskott mot budget. Ökade skatteintäkter, lägre räntekostnader och fastighetsförsäljningar gör att resultatet ändå beräknas bli bättre än budget. På helår beräknas resultatet uppgå till 20 mkr. Investeringarna för perioden januari-april uppgår till 20 mkr vilket är betydligt lägre än beräknat vilket gjor...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums ekonomi fortsatt stabil


  Sedlar Kommunstyrelsen har antagit direktiv och förutsättningar för 2015 års budget. Anvisningarna baseras på att kommunskatten (utdebiteringen) hålls oförändrad och att det ekonomiska målet om ett överskott på tolv mkr uppnås. Det kommer även att finnas utrymme på satsningar inom främst skola och omsorgsverksamhet. Budgetförutsättningarna innehåller inga besparingskrav på verksamheterna. Utrymmet för in...
  Lämna kommentarer