Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Ökad befolkning


  Folksamling Befolkningen i Tanums kommun ökade med 33 personer under 2013 och uppgick därmed till 12 303 personer vid årsskiftet.Befolkningsökningen beror på ett positivt flyttningsöverskott, +51 personer. Trots att födelsetalet ökat till 121 födda är födelsenettot fortsatt negativt, -18 personer.
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Överskott för fjortonde året i rad


  Pengar Årets resultat uppgår till 9,9 mkr vilket innebär att Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Resultatet är 4,4 mkr bättre än budgeterat innebär att kommunens ekonomiska mål och bestämmelserna om god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Investeringarna uppgår till 55,5 mkr varav 22,2 mkr avser VA-anläggningar. Investeringsverksamheten h...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanum hyllar


  Föreningslivet i Tanum är väldigt aktivt. Det finns många föreningar som erbjuder aktiviteter inom många olika områden. Föringarnas motorer är de många ideella ledarna som lägger mycket av sin fritid på att arbeta inom föreningarna. Vid Tanums egen gala på fredag kväll den 14 februari uppmärksammas några av de föreningar och personer som gjort stora insatser. Bland pristagarna finns exempelvis Tan...
  1 kommentar
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  VM i orientering


  Karta och kompass VM i orientering kommer att arrangeras i Tanum och Strömstad under augusti 2016. Tävlingarna kommer att locka många deltagare och åskådare från hela världen och få stor uppmärksamhet i media.Tanums kommun och Strömstads kommun har båda beslutat att teckna sponsoravtal med arrangörerna till tävlingen då ett VM i orientering innebär en positiv exponering av Tanums och Strömstads kommuner.
  Lämna kommentarer
 • - Ida Aronsson Hammar, kanslichef

  Bättre service till tanumsborna


  Kundcenter Kommunstyrelsen tog den 29 januari beslut om att införa ett kundcenter i Tanums kommun.Ett kundcenter är en kommunal funktion dit invånare kan vända sig för att få svar på sina frågor och få sina ärenden behandlade. Behövs specialistkompetens så skickas ärendet vidare till rätt handläggare. Syftet är att höja kvaliteten på service och tillgänglighet samt att underlätta för människor så att deras ä...
  Lämna kommentarer