Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Handelsrelationer med Norge


  Sverige är ett av världens mest exportberoende länder och det största exportlandet är Norge.Den norska arbetsmarknaden är dessutom viktig för sysselsättningen i Sverige. Många svenskar har idag hela eller delvis sin inkomst från Norge, antingen genom att man arbetspendlar till Norge eller på annat sätt. Gränshandel är stor och ökar för varje år, även om den senaste tidens försvagning av den norska...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Budget 2014


  Vid måndagens sammanträde fastställde kommunfullmäktige budgeten för 2014. Budgeten innehåller satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Utdebiteringen kommer att hållas oförändrad 21,56 kr. Sammantaget visar budgeten ett överskott på 17 mkr. Investeringsbudgeten omfattar investeringar på totalt 90 mkr, varav 60 mkr avser investeringar i va-verksamheten. Investeringarna kan genomföras utan ...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Hur bra är Tanums verksamhet jämfört med andra kommuner?


  Det görs och publiceras många olika rapporter där kommuners verksamhet och ekonomi jämförs. Ofta sker jämförelserna i rankinglistor.Vi publicerar så många som möjligt av jämförelser som finns på kommunens hemsida tanum.se under Jämför Tanum.
  Att jämföra sig med andra är både ett sätt att få en uppfattning om hur bra vår verksamhet är jämfört med andra kommuner men också ett utmärkt sätt att utveckl...

  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson, kommunchef

  Bra dialog med företagare


  I arbetet med att förbättre förutsättningarna för företagande i Tanum är det viktigt ha en dialog med företagare och representanter för näringslivet i Tanum. Onsdagen den 23 oktober hade vi en företagsfrukost på Säms gård. Under eftermiddagen samma dag gjordes ett 40-tal företagsbesök runt om i kommunen av politiker och tjänstemän.Dagen efter var alla företag inbjudna till en diskussion med Svensk...
  Lämna kommentarer
 • - Clas-Åke Sörkvist, kommunstyrelsens ordförande

  Efterlängtade vägar


  Ett mycket glädjande besked från Trafikverket är att gång- och cykelvägen Sportshopen-Grebbestad kan börja byggas sen vår 2014. En förutsättning för detta är att den så kallade vägplanen inte överklagas.Arbetet med E6:an pågår för fullt och sista motorvägsdelen Pålen-Oppen, kommer om planerna håller, att invigas den 15 juni 2015. Vi ser alla fram mot den dag som hela sträckan av E6 i Sverige blir ...
  Lämna kommentarer