Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

  • - Ulf Ericsson

    Rekordbra resultat


    Tanums kommun har redovisat positiva resultat och dessutom klarat balanskravet varje år sedan år 2000. Årets resultat uppgår till 37,5 mkr vilket är det bästa resultat som Tanums kommun redovisat.Det starka resultatet beror främst på engångsposter med 29,6 mkr i form av intäkter från försäljning av verksamhetsmark med 18,5 mkr och återbetalning av sjukförsäkringsavgifter med 11,1 mkr.Det underligg...
    Lämna kommentarer