Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • - Ulf Ericsson

  Budget för 2013


  Kommunfullmäktiges beslutade vid sitt sammanträde den 19 november 2012 om skattesats och budget för 2013.Oförändrad skattesats Budgeten baseras på att skattesatsen hålls oförändrad 21,56 kronor. Skattesatsen har hållits oförändrad sedan 2004.Resultat Budgeten redovisar ett överskott på 1 mkr. På sikt behöver resultatet vara starkare för att kunna finansiera den omfattande investeringsverksamheten oc...
  Lämna kommentarer
 • - Ulf Ericsson

  Välkommen till "nya" tanum.se


  Kommunens information till medborgarna har fått en allt större betydelse. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Detta ökande tryck gör att mängden information ökar samtidigt som krav finns på att den ska vara aktuell och intressera läsaren. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som ska...
  Lämna kommentarer