Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • 2018-10-15 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Delårsrapport augusti 2018


  Kommunens resultat för perioden 1 januari-31 augusti är 14,2 mkr, en förbättring med 7,5 mkr jämfört med 2017. Det prognostiserade resultatet för 2018 är 6,6 mkr.Bokslutsprognosen för 2018 indikerar att det övergripande ekonomiska målet kommer att uppnås. Investeringarna uppgick till 51,6 mkr under årets åtta första månader.Av de elva prioriterade verksamhetsområdena är bedömningen att målen för n...
  Lämna kommentarer
 • 2018-10-04 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanum klättrar för femte året i rad i Svenskt Näringslivs ranking


  I Svenskt Näringslivs ranking av Företagsklimatet i Sverige
  har Tanum förbättrat sin placering med 124 platser sedan 2013.
  Tanum rankas i år på plats 143 av Sveriges kommuner, en förbättring med 26 platser jämfört med föregående år, och 64 placeringar på två år.

  Lämna kommentarer
 • 2018-09-19 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Blå översiktsplan


  Kommunfullmäktige i Tanums kommun beslutade den 17 september att anta fördjupad Blå översiktsplan för norra Bohuslän.
  Den blå översiktsplanen anger riktlinjer för havsområdet i
  norra Bohuslän.

  Lämna kommentarer
 • 2018-07-01 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Årets företagare 2018


  2018 tilldelades Anders Edlund och Anders Olausson på Braxel Solutions AB priset som årets företagare.Organisationen Företagarna delar varje år ut priset till Årets företagare. Syftet är att synliggöra företagare som, genom sitt engagemang och entreprenörskap, jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra bättre affärer.

  Lämna kommentarer
 • 2018-06-30 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Besöksnäringsstrategi för Tanums kommun


  Besöksnäringen får en allt starkare roll för Tanums tillväxt och utveckling.För att förtydliga kommunens viljeinriktning och ambition för besöksnäringen i Tanum och komplettera den nyligen framtagna näringslivsstrategin har en besöksnäringsstrategi tagits fram.Besöksnäringsstrategin har tagits fram i samverkan med representanter för besöksnäringsföretag i Tanums kommun.

  Lämna kommentarer