Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • 2017-11-20 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Fin utmärkelse till Kommuninvest


  Vid en ceremoni den 14 november i Bonn mottog Kommuninvest FN:s "Momentum for Change Climate Solutions Award" för den gröna finansieringsmodellen som Kommuninvest tillhandahåller för sina medlemmar.
  Lämna kommentarer
 • 2017-11-16 - Ulf Ericsson, kommunchef

  tanum.se håller hög kvalitet


  Sveriges kommuner och landsting gör årligen en undersökning av innehåll och kvaliteten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Utgångspunkten har varit att se på den information som finns på webben utifrån medborgarens perspektiv. I 2017 års undersökning hamnar Tanum 29 av cirka 240.

  Lämna kommentarer
 • 2017-11-10 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Tanums invånarantal fortsätter att öka


  Den 30 september bodde 12 721 personer i Tanums kommun. En ökning med 115 personer sedan årsskiftet.
  Lämna kommentarer
 • 2017-11-03 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Delårsbokslut


  Kommunens resultat för perioden januari-augusti är 6,7 mkr, en försämring med 13,2 mkr jämfört med 2016. Resultatförsämringen förklaras främst av kraftigt intäkter för flyktingmottagande på grund av minskad volym samt ändrade ersättningsregler.Det prognostiserade resultatet för 2017 är 7,9 mkr. Kommunens investeringar under perioden januari-augusti uppgick till 39,8 mkr.Den sammantagna bedömningen...
  Lämna kommentarer
 • 2017-11-02 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Eldfest på Vitlycke museum


  Elden har i alla tider trollbundit och fascinerat människor, den har värmt oss och skyddat oss sedan urminnes tider. Elden motar undan mörkret och står för värme och gemenskap, den betraktas som helig, gudomlig och okränkbar.Lördagen den 4 november bjuder Vitlycke museum in till säsongsavslutning som går i eldens tecken.
  Lämna kommentarer