Ledningsbloggen

Här bloggar vi om aktuella frågor och händelser i kommunens ledningsgrupper.

 • 2019-09-30 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Förbättrat företagsklimat


  Tanum klättrar för sjätte året i rad i Svenskt Näringslivs rankning av Företagsklimatet i Sverige, till plats 110.Med den siffran har kommunen förbättrat sin placering med 157 platser sedan 2013, och bara det senaste året med 33 platser. Årets resultat rankar Tanum näst bäst i Fyrbodal och en av de kommuner som klättrar mest i regionen.
  Lämna kommentarer
 • 2019-05-28 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Planprogram Grebbestad Östra


  Tanums kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för Grebbestad östra.Allmänheten bjuds in till en workshop torsdag 13 juni klockan 17.30-19.30 på Grebbestads folkhögskola, där alla ges möjlighet att lämna synpunkter.
  Lämna kommentarer
 • 2019-05-27 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Rekordresultat igen för Företagsklimatet i Tanum


  Företagsklimatet i Tanum har aldrig varit så bra som det är nu, visar Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet. Tanum förbättrar sitt resultat i år igen, och för andra året i rad är resultatet dessutom bättre än det nationella genomsnittet.
  Lämna kommentarer
 • 2019-05-03 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Årets företagare 2019


  Årets företagare i Tanum kommun är ett pris som delas ut av Företagarna Tanum. Priset gick i år till JND Byggteknik i Hamburgsund.JND Byggteknik är ett byggföretag som ägs av Clas Davik och Jan Nilsson och har cirka 20 anställda. De har en bred erfarenhet av allt från stora till små byggentreprenader.Utmärkelsen kommer officiellt att delas ut på Näringslivsgalan den 15 november 2019.
  Lämna kommentarer
 • 2019-03-19 - Ulf Ericsson, kommunchef

  Positivt bokslut


  Resultatet i bokslutet för 2018 uppgår till 6,9 mkr. Resultatet är 7,2 mkr sämre än fullmäktiges ursprungliga budget på 14,1 mkr för 2018. Detta förklaras av volymökningar inom barn- och utbildningsnämnden under året.Kommunens resultat är tillräckligt för att uppnå det ekonomiska mål som kommunfullmäktige fastställt. Årets resultatnivå är inte tillräcklig på sikt. Om kommunen ska klara fullmäktige...
  Lämna kommentarer