Kvalitetsgaranti för miljöverksamhet

Om du lämnat in ett vattenprov från en dricksvattenbrunn till kommunen och vattnet är otjänligt på grund av för höga bakteriehalter, ska du erbjudas rådgivning inom en vecka efter du har lämnat in vattenprovet.

Om du ansöker om enskilt avlopp ska du få återkoppling i ärendet inom fyra veckor från det att din ansökan kommit in.

När din ansökan om enskilt avlopp är komplett ska du få ett beslut i ärendet inom sex veckor vid delegationsbeslut, eller inom åtta veckor om beslut ska fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Miljöavdelningen

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00

Telefontid

Måndag-fredag 9-12

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede