Fastigheter/lokaler

Vid den årliga enkätundersökningen bland våra nyttjare i kommunala verksamhetslokaler ska vi uppnå minst 3,0 på en femgradig skala i kundnöjdhet.