Valresultat och mandatfördelning

Mandatfördelning kommunfullmäktige i valen 2018-2022 (totalt 41 mandat)

Parti

2018

2014

2010

2006

2002

Moderaterna

12

9

10

9

7

Centern

8

9

11

12

10

Liberalerna/Folkpartiet

3

5

5

5

7

Socialdemokraterna

9

9

8

9

10

Kristdemokraterna

1

1

1

1

3

Miljö- och Vänsterlistan i Tanum

-

-

5

5

4

Vänsterpartiet

2

2

 -

-

Miljöpartiet de Gröna

1

3

 -

-

Sverigedemokraterna

5

3

1

 -

 -

 

Politisk majoritet

Centerpartiet, liberalerna, moderaterna och kristdemokraterna samarbetar och utgör den styrande majoriteten. Dessa partier har tillsammans 24 av kommunfullmäktiges 41 mandat. 

Majoriteten innehar samtliga ordförandeposter i fullmäktige, nämnder och styrelser.

Ordförande i kommunfullmäktige är Ann-Marie Olofsson (C).
Kommunstyrelsens ordförande är Liselotte Fröjd (M).

Ordföranden i övriga nämnder:

Tekniska nämnden, Alf Johansson (M)
Miljö- och byggnadsnämnden, Hans Schub (M)
Barn- och utbildninsnämnden, Louise Thunström (S) fram till 1 juli 2022
Barn- och utbildningsnämnden, Ida Östholm (M) från 1 juli 2022
Omsorgsnämnden, Roger Wallentin (C)
Kommunrevisionen, Anita Älgemon (S)
Valnämnden, Ann-Marie Olofsson (C)

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede