Mikael Samuelsson

Sångaren Mikael Samuelsson tonsatte för några år sedan 12 dikter av Svante Söder, Bullaren
Fyra av dessa har han välvilligt ställt till visinsamlingens förfogande.