Stensryr om sommaren

Visan skrevs på 80-talet när Asta Hedén Sandberg bodde i Hedekas på mycket lugn plats som heter Stensryr. Där fanns det förutsättningar till eftertanke.