Sme-Anders dotter

Tankar kring vikten av att ha kvar oupplevda drömmar.

MP3-version , 3 MB.

Lasse Lundberg

Lasse Lundberg. Foto: Harald Rylander

Lasse Lundberg. Foto: Harald Rylander

Lasse Lundberg, kåsör och vispoet, är en av Fjällbackas profiler. Han skriver egna visor, han spelar dragspel och gitarr och han har gjort ett antal inspelningar med bl.a Curt-Eric Holmqvist. Han håller i utbildningen av fjällbackaguider och så är han mycket för sjöliv.

Lasses visor handlar ofta om hav, båtar och flickor men han har ibland andra funderingar.