Blå-grön väg

Startade som ett Interreg-projekt (Sverige-Norge) för att utveckla turistnäringen i inlandet, och detta blev Blå-Grön väg, och går mellan Hällevadsholm och Halden. I Rosas visa pekar hon på något av det som Bullingarna tycker är bra.

Bullarrevyn

"Bullingen"

"Bullingen"

Amatörteatergruppen Bullingen tilldelades Tanums kommuns kulturpris 1995 "för sitt entusiastiska arbete med, att under många år, sätta upp spelglada lokalrevyer, vars ekonomiska behållning starkt bidragit till uppförandet av Bullaregården som nu är en utmärkt mötesplats för utvecklande kulturverksamhet, social samvaro och föreningslivet i Bullarbygden."
Revyvisorna är från 1992 eller senare. Kerstin Gustafsson, Bullaren, var upphovsmannen till revyn 1987. Inspelade pengar har helt och hållet gått till byggandet av Bullargården.

Noter borttagna på grund av upphovsrättsskäl. Visornas text kommer att återpubliceras senare.