BRÅ - stöd till grannsamverkan

Mer information och stöd till satsningar på grannsamverkan som ett sätt att minska stölder och inbrott. Det är en nyhet i årets åtgärdsplan för brottsförebyggande arbete i kommunen.

Ramen är samverkansavtalet mellan Tanums kommun och polisen. Ny polisorganisation innebär både förväntningar och oro för den fortsatta samverkan.

-Den hänger på att vi har en enkel kontaktväg till polisen, betonar oppositionsrådet Louise Thunström (S), ny ordförande i lokala Brottsförebyggande rådet, Brå.

Hon och Dan Andersson, sekreterare i Brå, hoppas att ledningen för nya polisområdet Västra Fyrbodal inte helt och hållet hamnar i Uddevalla utan att Strömstad får en biträdande lokalpolischef.

Årets samverkansavtal, det tredje i ordningen, kan komma att ändras på grund av omorganisationen.

Louise Thunström och Dan Andersson

-De som jobbar operativt ska veta vad som händer i Brå. Louise Thunström (S) vill som ny ordförande i Brottsförebyggande rådet verka för bättre information till de kommunala verksamheterna. Dan Andersson är rådets sekreterare.

Pilotprojekt

Ungdomar är fortsatt en prioriterad målgrupp. I nya åtgärdsplanen listas insatser för att nå olika mål, bland annat att minska antalet brott.

Sociala insatsgrupper, med intensiv samverkan mellan myndighetspersoner och föräldrar, ska sättas in om en ungdom verkar vara på helt fel väg.

-Föräldrarnas medverkan är mycket viktig, betonar Thunström.

Formerna ska mejslas ut i ett pilotprojekt.

-Det kanske bara handlar om en person vart femte år men då ska formerna finnas klara, säger Henric Rörberg, tillförordnad platschef för polisen i Strömstad.

Tidiga insatser för en individ har störst chans att nå framgång.

-Ju längre kriminalitet pågår desto svårare blir det att lyckas, påpekar Rörberg.

Positivt firande

Minskning av alkohol- och drogförekomst är en annan viktig punkt. Dan Andersson ser en positiv vändning. Kommunens satsningar på drogfria aktiviteter som alternativ till det tidigare festandet på Valborg och skolavslutningar beskrivs som mycket lyckade.

Att förebygga våldsbrott är en tung del i åtgärdsplanen. Alkoholberusning är dominerande orsak till våld i offentliga miljöer. Krogtäta delar av Grebbestad sticker ut i statistiken.

Att minska våldet i nära relationer är också ett mål. En handlingsplan ska tas fram av kommunen i år.

Kommunpoliser

Nytt på ”att göra”-listan är arbete mot tillgreppsbrott. Kommun och polis ska mer strukturerat än tidigare stödja initiativ till grannsamverkan.

-Sådana finns i stora delar av kommunen, Lur och Bullaren är positiva exempel, men saknas i många samhällen, säger Andersson.

-Grannsamverkan ger stora effekter på den typ av brottslighet som skapar största otryggheten, betonar Rörberg.

Nytt i årets plan är även att syna detaljplaneförslag så att det inte byggs på ett sätt som främjar brottslighet och segregation.

-Den fysiska miljön är nog så viktig, anser Thunström.

Framöver får kommun och polis ett uttalat krav på sig att fånga upp medborgarnas önskemål och redovisa arbetet med dessa i så kallade medborgarlöften. Kommunpoliser ska tillsättas men arbetsuppgifter, antal och stationering är ännu oklart.

-Grundtanken är en mer lokalt förankrad polis, framhåller Rörberg.

Fakta Brå:

Lokala brottsförebyggande rådet, Brå, har i uppdrag från kommunstyrelsen att vara samordnare och motor i det brottsförebyggande arbetet, med fokus på ungdomar.

Brå möts fyra-fem gånger per år.

Samverkan mellan kommun och polis regleras sedan 2012 i dels samverkansavtal och dels åtgärdsplan, på väg att ersättas med begreppet medborgarlöften.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede