Vaccination mot covid-19

Informationsfilm om vaccination

För att öka vaccinationstakten har Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram en film som ger svar på vanliga frågor samt bemöter myter och missförstånd om vaccination mot covid-19. I filmen samtalar Kristine Rygge, läkare och vaccinationssamordnare, med kulturtolk Jihad Taha Ismail om den oro som många känner.

Den textade versionen av filmen finns på Västra Göstalandsregionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Filmen är textad på arabiska, BKS, dari, persiska, romani, somaliska, svenska och tigrinja. Du klickar då på CC till höger om ljudinställningen för att välja språk.

Vaccinering mot covid-19 för dig mellan 12-59 år

Västra Götalandsregionen vaccinerar Tanumsbor i ålder 12-59 mot covid-19. Som invånare kan du välja valfri vaccinatör inom regionen. En förteckning finns på Vårdguiden, www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Invånare födda 2005 och tidigare

Du som är född 2005 och tidigare kan boka vaccinationstid. Du behöver inte ha fyllt 16 år. Vaccinationen är gratis och frivillig.

Bokning sker med bank-id eller Freja e-id plus. Saknas bank-id går det att ringa vaccinatören för att boka tid. Vårdnadshavare kan inte boka in sitt barn med hjälp av eget bank-id.

Vårdnadshavare behöver ge samtycke. Antingen genom att följa med vid vaccinationstillfället eller att underteckna en samtyckesblankett som finnas för nedladdning på 1177.se, att hämta hos vaccinatör samt hos många skolor när de öppnar.

Här väljer du kommun och sedan vaccinatör för att boka tid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Boka tid för vaccinering

Frågor om vaccin

Svar på frågor om vaccin och vaccinering kan ställas till Sjukvårdsrådgivningen 1177, se www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ring 1177, obs – ej tidsbokning för vaccinering.
Se också Folkhälsomyndighetens faktablad ”Till dig som vaccineras mot covid-19 ” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information på andra språk

På 1177.se finns information om vaccination på flera språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns också möjligheter att ställa frågor i en telefontjänst via tolk, 010-473 94 30, obs ej tidsbokning för vaccinering. Mer om tolkservice Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell telefonlinje för information om vaccinering: 08-123 680 00

Hälsokommunikatörer svara på frågor om Covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Folkhälsomyndighetens informationsblad om vaccination på flera språk. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om vaccinering mot covid-19 har Västra Götalandsregionen ett telefonnummer du kan ringa, 010-473 94 30. Öppettiderna är 07.00-16.00 vardagar.

Denna information kan komma att ändras. Vi hänvisar dig till 1177.se för aktuell information.

Fler länkar

Lägesrapport om vaccination i vår verksamhet

Vaccination av barn

Under vecka 43, 2021, vaccinerar Västra Götalandsregionen barn i åldern 12–15 år i Tanums kommun. För vaccinering krävs undertecknat samtycke och hälsodeklaration från vårdnadshavare. Information samt blanketter har skickats med barnen hem från skolan samt distribuerats digitalt via Unikum. Vaccination kan också ske på vårdcentral för de barn som vill vaccineras men missar vaccination i skolans lokaler.

Vaccination inom särskilda boenden

Hemsjukvården startar vecka 43, 2021, att ge tredje dosen av covidvaccin till alla omsorgstagare på våra särskilda boenden. För omsorgstagare i ordinärt boende kommer dos tre av covidvaccin påbörjas vecka 45. Kommunen kommer att organisera vaccinationen där särskilda boenden och gruppboenden inom LSS vaccineras först och sedan omsorgstagare med hemsjukvård. Hushållskontakter till boende kontaktar vårdcentral för vaccinering.

Färdigvaccinerade inom fas 1 och 2

  • Vård- och omsorgstagare inom särskilt boende, personer med hemsjukvård i kombination med hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal.
  • Kommunal personal inom funktionshinder.

Pågående vaccination inom fas 1 och 2

Pausad vaccination:

  • Västra Götalandsregionens (VGR) vaccinationsplan anger att all personalvaccination inom fas 1 och 2 ska pausas. Vaccinering av VGR prioriteras äldre invånare.

Vaccination av sommarpersonal

  • Snart påbörjar Närhälsan vaccination av alla sommarvikarier som ska arbeta nära våra äldre på äldreboenden i kommunen, allt enligt riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. Ordinarie personal som missat vaccinering tidigare kontaktar sin vaccinationsmottagning för mer information.

Observera att vårdcentralerna ansvarar för de som enbart har hemtjänst (ej hemsjukvård) och deras anhöriga.

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination av alla övriga personer i samhället, i tur och ordning, enligt prioriteringsplan från Folkhälsomyndigheten.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 116 111
Chat hos BRIS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen: Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdrag Psykisk hälsa
Stödlista i kristid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)