Vägledande samspel - ICDP

Logotype för ICDP

För föräldrar/omsorgsgivare med barn 0-6 år. Familjecentralerna i Tanums och Sotenäs kommuner samverkar och erbjuder vägledning i grupp utifrån International Child Development Programme (ICDP).

Det är ett förebyggande och relationsbaserat föräldrastödsprogram som fokuserar på det positiva samspelet. Utgångspunkten är hur det är att vara förälder till just ditt/dina barn. Vi tar upp ämnen såsom anknytning, gränssättning och självkänsla. Vägledningen är ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Vi träffas fyra tillfällen med start tisdag 19 november klockan 17-19.30 på Fritidsgården i Hamburgsund.

För att få mer information eller för att anmäla er, kontakta:

Linda Göthberg Jucker, 0525-183 98 eller Anna Gustafsson, 0722-03 00 66