Vägledande samspel - ICDP

Logotype för ICDP

För föräldrar/omsorgsgivare med barn 0-6 år! Familjecentralen Eken erbjuder vägledning i grupp utifrån International Child Development Programme (ICDP).

Det är ett förebyggande och relationsbaserat program som fokuserar på det positiva samspelet. Utgångspunkten är hur det är att vara förälder till just ditt/dina barn. Vi tar upp ämnen såsom; anknytning, gränssättning och självkänsla. Vägledningen är ett ypperligt tillfälle att utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Höstens grupper är följande:

-Tisdagar på språkcafét kl. 9.30-11.30, 5 tillfällen med start 9 september. Alla välkomna!

-Tisdagar kl. 17-19, 5 tillfällen med start 9 oktober. (Barnen stannar hemma vid dessa tillfällen).

Teckning

För att få mer information eller för att anmäla er, kontakta:

Linda Göthberg Jucker linda.gothberg.jucker@tanum.se, 0525-183 98 eller Kasar Nader kasar.nader@tanum.se, 072-145 51 20.