Vägarbete i centrala Tanumshede

Vägarbete korsningen Affärsvägen/Bygdegårdsplan/väg 1015

I korsningen Affärsvägen/infart Bygdegårdsplan/väg 1015 bygger Trafikverket och Tanums kommun om korsningen. Detta för att säkra övergångsställena och sänka farten i korsningen.

Vägen kommer breddas så ett vänsterfält för infart till Affärsvägen får plats (om du kommer från Grebbestadhållet). De två övergångsställena i korsningen kommer bli upphöjda och få refug på mitten.

Arbetet planeras att vara färdigt vid årsskiftet.