Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 

Från mitten av mars får alla som är 65 år eller äldre, och som har hemtjänst eller bor i ett äldreboende, en enkät om hur de upplever hemtjänsten och äldreboendet.

Tanums kommun deltar i Socialstyrelsens undersökning kring hur äldre personer upplever hemtjänsten och äldreboenden. I enkäten får var och en svara på frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Sista svarsdag är 25 maj.

Resultatet av undersökningen förväntas bli klart i oktober. Det används då av kommunen som en del i arbetet med att utveckla äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har information om undersökningen på sin hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du är också välkommen att kontakta omsorgsförvaltningen om du har några frågor kring enkäten. Kontaktperson är Sara Weststrand, utredare, telefon 0525-182 79.