Uppåt för grundskolan

Elevernas glädjeskutt efter resultatet i Skolverkets undersökning.

Slutbetygen från grundskolan i Tanums kommun har förbättrats avsevärt. Det framgår av färsk statistik från Skolverket. Drygt 88 procent av de nior som gick ut i våras var behöriga att söka till gymnasiet. Det är tio procentenheter mer än 2017.

Dessutom har niornas betyg, mätt i det så kallade meritvärdet, förbättrats på båda högstadieskolorna. På Tanumskolan är det särskilt pojkarna som höjt sina värden rejält, ett resultat som till stor del kan förklaras av ett antal mycket studiemotiverade pojkar men beror också på andra omständigheter.

Ett medvetet arbete med elever som behöver extra hjälp är en framgångsfaktor. Ambitionen är att fånga upp dessa elever så tidigt som möjligt.

Här kan du läsa mer om vad lärare, rektor och förvaltningschef säger om de glädjande resultaten.