Tanums kommun bidrar till minskade CO2-utsläpp genom hållbar investering

Vindkraftverk

Tanums kommun och Tanums Bostäder AB har bidragit till minskning av CO2-utsläpp genom ett grönt investeringsprojekt: Vindkraftverket på Tyft.

Investeringen i vindkraftverket på en kostnad 40 mkr ingår i Kommuninvests återrapportering.

Totalt hade 27 miljarder kronor beviljats via Kommuninvest till 146 gröna kommunala investeringsprojekt per 31 december 2017. Kommuninvest är den största långivaren till kommunsektorn och ägs gemensamt av 277 kommuner och 11 landsting/regioner.

Det kommunala låneinstitutet Kommuninvest har publicerat sin årliga så kallade Green Bonds Impact Report, en återrapportering avseende miljöeffekten av de investeringsprojekt som finansieras genom deras gröna lån.

Rapporten visar bland annat att cirka 150 investeringsprojekt som kommunsektorn finansierar med gröna lån bidrar till närmare 515 000 ton i minskade eller undvikta koldioxidutsläpp årligen. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Kommuninvest Green Bonds Impact Report, December 2017 finns för nedladdning på Kommuninvests hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (rapporten finns enbart på engelska).