Tanums befolkning fortsätter öka

Folksamling

Den 30 september bodde 12 721 personer i Tanums kommun. En ökning med 115 personer sedan årsskiftet.

Ökningen beror till stora delar på att inflyttningen har varit större än utflyttningen. Fram till 30 september 2017 har 597 personer flyttat till kommunen medan 487 flyttat ut. Av de inflyttade är det 393 personer som kommer från en annan kommun i Västra Götalands län, 126 personer från övriga Sverige och 78 personer från utlandet.

De höga födelsetalen från 2016 fortsätter även in på tredje kvartalet 2017, 105 barn har fötts så här långt. Födelsenettot är fortsatt negativt, det föds färre personer än vad som avlider.