Tanum klättrar för femte året i rad!

En pil uppåt som bärs av tecknade människor

I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sverige har Tanum förbättrat sin placering med 124 platser sedan 2013. Tanum rankas i år på plats 143 av Sveriges kommuner, en förbättring med 26 platser jämfört med föregående år, och 64 placeringar på två år. 

Tanum är en av Sveriges mest företagstäta kommuner och kännetecknas av småskalighet och entreprenörskap. Och nu när kommunen rankas högt i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimat förklarar kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd att kommunen jobbat aktivt under flera år med att skapa ett positivt företagsklimat:

-Goda relationer och ett gott samarbete är avgörande. Många företagsbesök, aktivt deltagande i nätverk och ett tätt samarbete med det lokala näringslivet i olika forumgrupper. Bland annat har vi fått god hjälp i framtagandet av en ny näringslivsstrategi, en strategi för besöksnäringen och planeringen för nya företagspriser och en gala för näringslivet, säger Liselotte och fortsätter:

-Det är glädjande att se att det som ökat mest i undersökningen är det sammanfattande omdömet (68 placeringar), kommunpolitikernas attityder till företagande (68 placeringar), tjänstemäns attityder till företagande (37 placeringar) och service till företag (38 placeringar). Resultatet i undersökningen är ett bevis på att vi kommit en bra bit på vägen här i Tanum.

Att Tanum nu rankas på 143 plats bland Sveriges alla kommuner vad gäller just företagsklimatet ser man som ett kvitto på det långsiktiga arbete som Tanum driver. Liselotte Fröjd berättar att man kommer fortsätta jobba aktivt mot de mål som kommunen satt upp:

-Att vi fortsätter att kliva i rankingen är fantastiskt roligt och gör att vi känner oss ännu mer motiverade till att fortsätta utveckla företagsklimatet i kommunen.

-Vårt mål är att Tanum ska fortsätta vara den mest företagsamma kommunen i Västra Götaland. Vi ska öka antalet arbetstillfällen i fler företag och vi ska arbeta för att få fler nyetablerade företag. Och sist men inte minst, Tanum ska bli bland de 100 bästa i Svenskt Näringslivs ranking, avslutar Liselotte.

Här kan du läsa mer om Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimatet 2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fakta om undersökningen:

Svenskt Näringsliv ger varje år ungefär 60 000 företagare i Sverige möjligheten att ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. I undersökningen definieras företagsklimat som summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen.

Frågeställningarna rör bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter, kommunens service till företagen samt tillgången på medarbetare med relevant kompetens.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på enkätundersökningen till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.