Stödtelefon för dig över 70+ eller i riskgrupp utan anhörig

Känner du dig osäker på vart du kan vända dig för att få hjälp med exempelvis inköp av mat eller mediciner under pågående pandemi?

Då kan du kontakta vår anhörigstödssamordnare måndag till fredag klockan 09.00-15.00 på telefon 0525-180 81 eller via mail anhorigstod@tanum.se.