Sök bidrag till sommarlovsaktiviteter 2017

Sten

Tanums kommun gör en sommarlovssatsning att anordna kostnadsfria aktiviteter för barn och unga 2017. Nu kan du/förening ansöka om extra bidrag för att i samverkan med kommunen göra aktiviteter möjliga.

Senast den 31 mars 2017 vill vi ha din ansökan. Beslut om bifall/avslag ges senast den 7 april.

Här kan du läsa mer vad sommarlovsaktiviteterna innebär och även göra ansökan direkt på nätet.