Snart är årets avloppsinventering klar

Enningdalsälven

Tack alla i södra Enningdalsälvens område som har svarat på enkäten om ert avlopp och träffat oss på plats!

Inom kort får du som har varit med i årets inventering ett brev från miljöavdelningen. I brevet står om du behöver åtgärda ditt avlopp och vad du behöver tänka på i samband med det.

Sedan 2008 har cirka 3 000 avlopp i kommunen inventerats och många har åtgärdat sitt avlopp. I år har vi inventerat 430 avlopp och ungefär hälften uppnår dagens reningskrav.

Du är välkommen att höra av dig till oss på miljöavdelningen om du undrar över något. Du når oss via kundcenter 0525-180 00 eller kommun@tanum.se.